Ιερός Ναός Αναστάσεως του Κυρίου – Λίνδος Ρόδου

Λίγα λόγια για το έργο

Επικάλυψη τρούλων και κυλίνδρων με φυσικό χαλκό πάχους 0,6mm, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου στη Λίνδο Ρόδου. Εφαρμόστηκε η μέθοδος Standing Seam.