Κατοικίες στο πανόραμα Θεσσαλονίκης

Λίγα λόγια για το έργο

Επικάλυψη στεγών σε τρεις κατοικίες στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, με φυσικό χαλκό πάχους 0,6mm. Εφαρμόστηκε η μέθοδος Standing Seam. Συνολική επιφάνεια έργου 1.200m².