Κτίριο γραφείων στο Κορωπί Αττικής

Λίγα λόγια για το έργο

Επικάλυψη όψεως σε κτίριο γραφείων στο Κορωπί Αττικής, με τιτάνιο πάχους 0,4mm. Εφαρμόστηκε η μέθοδος flat seam. Συνολική επιφάνεια έργου 70m².