Κατοικία στην Κηφισιά

Λίγα λόγια για το έργο

Επικάλυψη στεγών σε κατοικία στην Κηφισιά, με βαμμένο αλουμίνιο (FALZONAL) πάχους 0,7mm. Εφαρμόστηκε η μέθοδος Standing Seam. Συνολική επιφάνεια έργου 130m².