Αρχαιολογικός χώρος στην Ελεύθερνα Κρήτης

Λίγα λόγια για το έργο

Επικάλυψη στεγάστρων σε αρχαιολογικό χώρο στην Ελεύθερνα Κρήτης, με φυσικό χαλκό πάχους 0,6mm. Εφαρμόστηκε η μέθοδος Standing Seam. Συνολική επιφάνεια έργου 1.500m².