Αρχαιολογικός χώρος στο Σισάνι Κοζάνης

Λίγα λόγια για το έργο

Επικάλυψη στέγης σε αρχαιολογικό χώρο στο Σισάνι Κοζάνης, με φυσικό χαλκό πάχους 0,6mm. Εφαρμόστηκε η μέθοδος Standing Seam. Συνολική επιφάνεια έργου 900m².