Κατοικία στο Πικέρμι

Λίγα λόγια για το έργο

Επικάλυψη στέγης σε κατοικία στο Πικέρμι, με βαμμένο αλουμίνιο (FALZONAL) πάχους 0,7mm. Εφαρμόστηκε η μέθοδος Standing Seam. Συνολική επιφάνεια έργου 185m².