Ξενοδοχείο στην Πάτρα

Λίγα λόγια για το έργο

Επικάλυψη στέγης και υπαίθριου μπαρ σε ξενοδοχείο στην Πάτρα, με φυσικό χαλκό πάχους 0,6mm. Εφαρμόστηκε η μέθοδος Standing Seam.