Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία – Λάρισα

Λίγα λόγια για το έργο

Επικάλυψη τρούλου στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στη Λάρισα, με φυσικό χαλκό πάχους 0,6mm. Εφαρμόστηκε η μέθοδος Flat Seam.