Ξενοδοχείο Metropolitan

Λίγα λόγια για το έργο

Επικάλυψη στεγών στο ξενοδοχείο METROPOLITAN στην Αθήνα, με φυσικό χαλκό πάχους 0,6mm. Εφαρμόστηκε η μέθοδος Standing Seam. Συνολική επιφάνεια έργου 500m².