Κτιριακές εγκαταστάσεις “ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λίγα λόγια για το έργο

Επικάλυψη στέγης με βαμμένο χάλυβα πάχους 0,5mm RAL 8004. Εφαρμόστηκε η μέθοδος standing seam. Συνολική επιφάνεια έργου 800m².