Επαγγελματικό κτίριο στο Σχιστό Αττικής

Λίγα λόγια για το έργο

Επικάλυψη προσόψεων σε επαγγελματικό κτίριο στο Σχιστό Αττικής, με βαμμένο χάλυβα πάχους 0,8mm. Εφαρμόστηκε η μέθοδος Interlocking Panels. Συνολική επιφάνεια έργου 250m².